Celistvost vnitřní ženy a vnitřního muže

Ptali jste se mě, jak poznat, co je vlastně v životě ženy i muže to ženské a mužské, které nás rozvíjí a nerozděluje. I tady je třeba říct, že ve skutečnosti není nic rozděleno, každý člověk má obě tyto vnitřní síly v sobě a záleží jen na něm, jak zpracuje nevědomou část, aby ho dovedla k větší celistvosti.

Kultivace vnitřního muže v mém životě (cesta stále pokračuje), hraje zásadní roli v sebepřijetí a vnitřní celistvosti, samozřejmě vždy do té míry, do jaké jsem schopna vnitřního muže v sobě rozvinout. Takže pokud dám příklad, je to ta situace, kdy je vnitřní muž (v mém životě ženy) rozvinutý do té míry, že mi dovoluje jít s kůží na trh, projevit se, stát si sama za sebou, za tím, co cítím, co říkám a co dělám a tady již nastupuje moje ženská stránka, která tohoto vnitřního muže podrobuje zkoumání a lásce, aniž by měl potřebu křičet do světa, že moje pravda je ta jediná správná a neexistuje cesta jiná. Ženská stránka je zde naplněna úctou k cestám jiných lidí, k jejich dosavadnímu rozvoji, přičemž každý jsme jedinečný, máme jiné cesty, jiné způsoby prožívání pravdy, života a je to tak v pořádku. Pokud má někdo jiný názor, mohu si ho vyslechnout, uctít, nemusím se konfrontovat, neboť se není konfrontovat s čím. Je to pouze jiná cesta a tu mohu mít v hluboké úctě jedině tehdy, mám-li v hluboké úctě tu svou. Pokud by má ženská stránka nerozvíjela tímto způsobem svého vnitřního muže, pak se může stát v mém životě radikálním, dogmatickým, ale také agresivním třeba i v rámci toho, že mu je poskytnut jiný pohled na věc a on radikálně zavírá dveře, neboť je to pro něj pohodlnější cesta - zůstávat v nevědomí.

Povšimněte si, že tuto radikální cestu razí jednak ženy ovládané svým vnitřním mužem a druhak muži ovládaní svou vnitřní ženou natolik, že užívají inteligentních argumentů, které jsou ovšem v zásadě dogmatické - nejsou tedy výsledkem vlastního myšlení, ale jsou výsledkem převzatého myšlení, které postrádá ženskou pravdu lásky - úcty k jiným cestám, a to proto, aby ukázal/a, že ví všechno nejlépe (mužská láska k pravdě). Pokud bychom sáhli hodně hluboko, pak vidíme hluboké přesvědčení, že tuto ženu všichni muži chtějí ovládat a nikdy jí nepřijde na mysl, že ve skutečnosti je ona sama ovládána nevědomým mužem ve svém nitru. A stejně tak u muže vidíme přesvědčení, že všechny ženy jsou hysterické slabé fňukny, které je potřeba usměrnit a dát do latě, případně včas opustit, aby ho neovládaly, přičemž si neuvědomuje, že je ovládán svou vnitřní hysterickou slabou fňuknou, kterou do latě dát neumí, neboť ho uvolní jen tehdy, když mu zase dá novou dávku jeho závislosti. 

Tady je důležité uvědomit si, že tohoto vnitřního muže, kterého si od narození nosím v sobě, rozvíjí moje ženská stránka, která ho podrobuje pravdě lásky a v případě muže zase vnitřní ženu kultivuje jeho mužská stránka, která jí podrobuje lásce k pravdě (cíl, rozhodnutí, že se závislostí přestanu, zpátky do vědomí). Úplně jinak se chová žena, která rozvíjí porozumění a muž, který rozvíjí svou vlastní cestu. Ženy, které ovládá "nezpracovaný" vnitřní muž si nosí samozřejmě v sobě obraz svého muže - partnera, který se projeví ve vztahu (až opadne zamilovanost) jako primitivní - agresivní a ten, který propadá svým závislostem (má nezpracovanou a zatím zcela nevědomou svou vnitřní ženu, která ho ovládá), jako je alkohol, tráva, nevěry. Je to ten muž, který si nikdy neumí říct: A dost! protože jeho mužství ovládané nevědomou ženou uvnitř není nikdy natolik silné a pevné, aby se mohlo samo o sebe opřít a vědět, že to zvládne.

V závislosti na tom se do vztahu dostanou vzájemně jako lekce k uvědomění, že je třeba na tom začít pracovat: žena, co má nezpracovaného vnitřního muže - takže navenek může být velice ženská, ale jakmile se dostane do konfrontace s něčím, co jí hluboce raní, přichází na scénu rozzuřený agresivní vnitřní muž, který na to ale půjde žensky - skrytě a o to zákeřněji. Nastaví to tak, že zůstane andělem, ale muže zažene do takové pasti, ze které nemůže vyjít jinak než jako ten "špatný" - pozor to samé může tato žena dělat ostatním ženám, které jí raní (žárlivost, závist). Navenek zůstane čistá (zase mi byl nevěrný) ale nikdo už nevidí patovou situaci, ve které se nacházel ten muž, že musel ze vztahu utíkat. A druhým partnerem v tomto bolestivém vztahu je muž, co má nezpracovanou vnitřní ženu - takže navenek může působit velice mužně, ale jakmile se dostane do konfrontace se svou bolestí, přichází na scénu jeho hysterická, závislá žena, která uteče buď ke své závislosti, nebo rovnou ze vztahu, aniž by se cokoli kultivovalo a bylo rozpoznáno vědomě.

Proto je pro nás ženy takovým balzámem na duši muž, který má v sobě vnitřní ženu zpracovanou do té míry, že už jeho mužství neovládá a začne být pevným mužským bodem, se kterým se cítíme v bezpečí, o kterého se můžeme opřít, ne proto, že ho potřebujeme (aby dosytil naše vnitřní prázdno, když samy nemáme kultivovaného vnitřního muže), ale protože ho chceme, toužíme po něm, milujeme ho, z hlediska naší vlastní vnitřní naplněnosti a lásky (také lásky k vnitřnímu muži). U takového muže se zpracovanou vnitřní ženou také vnímáme, že ho jeho závislosti již neovládají, že jim nepropadá, že je tu sám pro sebe a s kultivovanou vnitřní ženou i pro VZTAH (vnitřní žena je vztahová, jestliže je jeho vnitřní žena nevědomá a primitivní, pak samozřejmě ve vztahu dlouho nevydrží a hledá nový ideální obraz vycházející z vlastního niterného obrazu ženy - novou závislost). 

Ten rozdíl, kdy jste na sobě kultivovali nevědomou stránku se okamžitě ukáže i v reálném životě. Když jsem v sobě měla zraněnou vnitřní ženu a můj vnitřní muž mě ovládal, tak mi můj muž neustále pokládal tyto otázky: a co teď budeme dělat? Jak to zaplatíme? Tím mě samozřejmě řádně rozložil na miliony kousíčků, neboť se ve mě okamžitě probudil akční vnitřní muž, který si našel druhou práci, aby to nějak vyřešil. Teď, když jsme zapracovali na našem uvědomění, můj vnitřní muž už nehraje prim, ale kultivuje ho krásná ženská energie, stejně tak mého muže kultivuje jeho mužství a vnitřní žena ho neovládá do závislostí, tak říká: TO ZVLÁDNEME. Tím se já mohu položit do ženského světa bezpečí, lásky a porozumění a on může mít prostor pro své mužské poslání, pevnost a řád.

Vím, že je to delší článek, je to téma, které vás zajímá a které probíráme i na kurzech, nejinak tomu bude na tom dalším, neboť cítíme všichni, že toto je nějaká naše další vědomá cesta - i ve společnosti, kde zatím bouří konfrontace, hádky, jakoby se svět rozděloval na tábory s jinými názory - ve skutečnosti je to vnitřní konflikt mezi oběma světy v nás - naší vědomou prací je SPOJENÍ, SPOLUPRÁCE namísto konkurence a úcta k cestě druhého člověka.

 

Shumavan
www.shumavan.cz