Co je to celistvost

Návrat k celistvosti je uměním skoncovat s ultimáty. Přestat se pohybovat mezi extrémy. Přestat tlačit na vyřešení a dát si svobodu prožívat, namísto věčně řešit. Každá nepřijatá část touží, aby byla uznána a přizvána ke spolupráci na celku. Jedna část může říkat "dej si pauzu, jen si užívej" druhá část říká "nesmíš promarnit čas, nepolevuj a vyřeš to jednou provždy" - není třeba nechat je mezi sebou bojovat a pak určit vítěze, který určí extrémní bílou, nebo černou cestu. Není to ani o tom, že jiná cesta, než jedna z nich, nemůže být možná. V každé situaci, která svádí k extrému existuje rovnováha. Je vždy přítomna. Extrémní mysl ji nevidí-přehluší jí svými argumenty, obhajobou či kritikou. A pak si dá ultimátum, nebo alespoň hranici, kdy něco nejde udělat jinak, protože by to znamenalo jít do prožitku nepříjemných stavů a pravdy. Obě části sebe sama, ta přijatá i ta odmítáná, se dokáží domluvit a najít cestu, kde je dobře oběma natolik, že se spojí v konstruktivní sílu. Není třeba oddělovat, ale spojit a najít cestu, která není žádným kompromisem, ale cestou rovnováhy bez boje a motivu. Není kam spěchat, jít do extrémních prožitků, aby přišlo rychlé řešení. Vše má svůj smysl - svůj čas - svou jedinečnou cestu pro jedinečného člověka. Může být vědomým i lidským zároveň. Užívat si i růst - to vše v jediném okamžiku.

 

Shumavan