CO je to skutečný pád na dno a jak z něj ven

Ke skutečnému pádu na zem musí každý dospět sám.
Neděje se to, pokud není NUTNOST padat.
Ke skutečným změnám dochází ve chvíli, 
kdy už není z čeho brát a není nic, oč by ses v tu chvíli opíral.
Proto se ti v určité oblasti života zas a znovu objevuje NIC (dno, nula), ať už jsou to peníze, nebo vztahy a zdraví, abys konečně přestal být aktivní, vzdoroval tomu, měnil to, nechtěl, očekával...

 

Tohle tvé NIC, v určité oblasti života, ti má ukázat, jak marná je neustálá činnost, která se odehrává na úrovni tvé hlavy. 
Nečinnost je ticho. 
Nečinnost nemá nic společného s fyzickým konáním, 
je o NULE v hlavě. 

Máš se zastavit, protože někde na cestě jsi ztratil POKORU-schopnost přijmout poznanou pravdu o sobě a vůli se podle ní řídit, schopnost PŘIJMOUT cokoli a právě to, co nejvíc nechceš slyšet, proti čemu si celý život brojíš, aniž bys přijal možnost, že už je to zkostnatělá pravda, která tě táhne ke dnu, a nepustí tě, ani přes veškerou aktivní snahu si "to vyřešit". 

Nejdřív přijmi všechno, co je.
Najdi v tom, co je, pravdu o sobě, protože jinde, než v tom, co žiješ právě teď, s kým žiješ, pro co žiješ - pravdu o sobě nenajdeš.
Pak se podívej na svůj odpor, strach a staré pravdy, protože to jsou tvé zbraně, jak se vyhýbat pravdě o sobě. Jsou to zbraně, které využíváš k boji s tím, co tě bolí a čemu se chceš vyhnout, protože pravdu o sobě je těžké jen pokorně přijmout. 
Odlož je a vydechni si konečně. 

Na dně není jiné cesty, než to přijmout.
Upřímnost, s jakou zvládneš tento krok, tě pomalu odlepí z nuly
a pomalu se zase začneš zvedat k novému nádechu směrem vzhůru.

Tam nahoře čeká něco nového.
A abys neusínal, bude tě to ještě párkrát zkoušet, abys v sobě ukotvil jistotu, že staré pravdy jsou pryč a jdeš na to jinak, s novými činy, myšlenkami, lidmi bez nadutosti a pýchy, která předcházela tvůj předchozí pád.
Shumavan