Co nás naučí rok 2018 - jeho energie, směřování a moudrost

Rok 2018 - jeho energie, směřování a moudrost, kterou přináší

Zaměřte se na vděčnost. Na život bez stížností a bez touhy cokoli měnit a urychlovat tím proces, který plyne tempem, jaké je pro vás, v dané chvíli přesně takové, jaké je potřeba. Vděčnost je o zaměřování pozornosti na přítomný okamžik a na dar, který je v každé situaci přítomen, ať je při prvním pohledu zřejmý, či není. Zaměření na radost, dary okamžiku, na každý nově zvládnutý krok. Na to, co je s námi v souladu, nikoli na to, co s námi již nerezonuje a nevytváří souladné vibrace. Nezabývejte se tím, proč s vámi již nerezonují, jednoduše odejděte a změňte pozici. Nezabývejte se názory, projevem souhlasu, či nesouhlasu, jděte přímo k jádru. Cokoli ve vás vytváří dojem pobouření a nesouhlasu, není skutečné, stejně jako osoba, která je ještě něčím znepokojena a bouří se v odporu. 

Posviťte si na to. 
Vytvořte pro to prostor a nic víc. Buďte horkým čajem, ve kterém se rozpustí cukr pohoršení, kritiky, nesouhlasu a nakonec se rozpustí i NĚKDO, kdo setrvává v odporu. Zbyde jen jedno velké nic a nikdo. V tomto souladu se vším, co JE, pak setrvejte v sobě a jděte tam, kam vás soulad vede a s čím v tuto chvíli rezonujete. Není nikdo a nic, kdo by vás nutil zůstávat v nesvobodě. Vnitřně svobodní jste v jakékoli situaci, která se může z vnějšího pohledu zdát, jako nesvobodná. Kouzlo změny úhlu pohledu tkví v tom, že je pozornost tak dlouho směřovaná směrem k vděčnosti, až před sebou uvidíte DAR, který tato situace nese.

Cokoli ve vás vyvolává odpor, nikoli vděčnost, je pro vás darem, který ukazuje na přítomnost víry v osobnost, která ve skutečnosti neexistuje. Cokoli je předmětem nesouhlasu, je jen odrazem projektování mysli této osoby. 

Jakmile nahlédnete na její odporování a strach, přijmete jí s laskavostí a bezpodmínečností v prostoru, který vytváří vaše vědomí, pak se v tomto prostoru rozplyne a její věhlasné pravdy a názory zcela utichnou. Pak už není pro co a především pro KOHO bojovat.

Zatímco loňský rok byl o zvnitřnění a tichu - v sobě, následující rok je rokem propojování. Nestačí chápat svět jen v bezpečí domova, pochopit slova v knize, ale sdílet se světem, nacházet se v energii slov, která jsou přímo sdílena. V této energii přichází poznání, co chceme skutečně vyjádřit, neboť tato slova neproudí z mysli, ale z vědomí slova.

Rok 2017 byl o objevování zdrojů v sobě, o jejichž přítomnosti, jste v sobě neměli ani tušení. Byl rokem neustálých výzev, aby vám umožnil podívat se přímo ke zdroji energie, která je schopna zvládnout cokoli. Jakoukoli zkoušku. 

Zdroj energie je přímo v místě, kterému říkáte DUCH. Je to vědomí, nezatížené myšlením, názory, osobou, vzorci, minulostí, budoucností... neboť v jeho prostoru, je všechno vyjmenované pouhou iluzí, jejíž existenci stvořila jen projekční mysl toho, kým jste si vždy mysleli, že jste. Jakmile zůstáváte v tomto zdroji stabilní a neměnné energie, objevíte, že tento zdroj není nikdy vyčerpán, netrpí únavou, ani nemusí být obnovován. Proto jakmile se cítíte již na dně, vyčerpáni a pod tíhou čehokoli, čemu říkáte zkouška, lekce a proces, pak vězte, že jakmile jdete přímo k tomuto zdroji, vyčerpání mizí. 

Toto hlubší uvědomění předpokládá nezabývat se již otázkami PROČ? a JAK? JAK se mám dostat k tomu zdroji a PROČ ještě procházím tímto procesem? To jsou otázky, které nepřináší mír ani klid. Cesta je přímá. Když odstraníte otázky, jste tam. Jakmile budete hledat neustále hlubší souvislosti a budete chtít objevit proč se to děje, co mi to má říci a přinést v životě? Budete chtít znát to, co vás ve skutečnosti dalece přesahuje a není možné to pochopit myslí. Jediné, co vede TAM je prožitek a zkušenost. Vlastní přímá zkušenost. A jestliže již máte přímou zkušenost a vy ji máte - prožíváte ji kdykoli se díváte do přírody a JSTE, kdykoli se uvidíte v očích jiného člověka, kdykoli vypnete svou mysli a s úžasem pozorujete vděčnost a radost z BYTÍ, když spíte.... Tehdy jste TAM a v tomto místě už není žádná zkouška, lekce a proces vyčerpávající, a těžký.

Neboť to, co vaše mysl již pojmenovala - zanalyzovala - není skutečné. Cokoli je pojmenováno je pojmenováno z pozice mysli. Cokoli je však prožíváno TAM, nepojmenováno, v čistém BYTÍ - jen to je skutečné. Radost a vděčnost spadá do škály emocí, ani v místě radosti a vděčnosti není prostor zdroje a ticha. Ten je v místě bytí, které RADOST A VDĚČNOST pozoruje...tiše a bez pojmenování.

Proto se nesoustřeďte na příběh, ani na osobu, ani na emoce, které chce osoba vytěžit - spojujte se s ostatními bytostmi a teprve v proudu slov a spojení, poznávejte společné tiché BYTÍ.

Je třeba důvěřovat více svému tvůrčímu zápalu, který v sobě cítíte. Nic v sobě nezadržujte. Zbavte síly slova, která vás zraňují - věřte, že je to všechno jen HRA... a vy máte svobodnou volbu, zda a v jaké formě se jí chcete zúčastnit. Zda jako pozorovatel, nebo jako někdo, kdo je zatažen do hry. Přestaňte soudit a projevujte vděčnost za každého učitele, který do hry vstupuje, aby vytáhl na světlo vše skryté. To je jeho jediným úkolem. Ani on není vždy vědomý, aby věděl, co spustilo jeho tvůrčí impuls, může si však být vědom toho, že je třeba tento impulz následovat - pro své vlastní poznání a současně pro celek. Proto následujte všechna nutkání, inspirace a pokud již seznáte, že s vámi nejsou v souladu, v tichosti odejděte. 

Rok 2018 je rokem, kdy HRA už bude nahlédnuta vědomě. Když už účinkující poznají v jaké hře se hraje, a kdo má jakou roli. K tomu je třeba rozpoznat pravdu o dané situaci a důvěřovat svému instinktu. Instinkt je zodpovědný za přežití, a to v situacích, které ohrožují váš život. Je to instinkt, který se chce vyhýbat útěkem, či bojem, nebo naopak tím, že zůstane v tichosti a klidu. A říká vám také jaká volba povede k záchraně iluzorní OSOBY, za kterou se v hrách považujete, a která povede k objevení vašeho skutečnému JÁ, kterým JSTE. Je to mechanismus strachu, který se promítá i do neškodných situací a omezuji vaši schopnost plně si vychutnávat BYTÍ a SPOLUBYTÍ. 

Vaším úkolem je NEUVĚŘIT na domnělá nebezpečí, ale postupovat přímou cestou k jádru, které je klidné a neměnné. K tomu je nutné překročit instinktivní cestu dítěte, které se snaží přežít v domnělém světě hry na nebezpečí a učinit volbu vedoucí směrem k tichu, lásce a uvědomění. Zůstat tak dlouho pozorovatelem hry, dokud se všechno opět nerozpustí a nepřijde ZKUŠENOST, že to vše stvořila jen mysl neexistující osoby a její projekce strachu.

Pro rok 2018:
Zaměřuji svou pozornost k vděčnosti za život, který mne stvořil, za život, který tvořím a nekonečné bytí.

Zaměřuji svou pozornost na soulad, na to, co je se mnou v souladu a nezabývám se tím, co se mnou v souladu není.

V mém prostoru je místo pro vše, nechávám vše vědomě rozpustit a dojít ke zkušenosti, že nic z toho není skutečné.

Přestávám již hrát hru na osoby, zatahovat se do jejich her a účastnit se čehokoli, co již není v mém divadelním programu. Mám právo volby účastnit se jen her, které mi přinášejí poznání, moudrost a dar. Mám právo volby odejít z her, které se mnou již nesouzní a nic mi nepřinášejí, jakmile odhalím motivy neexistující osoby, která mě v nich ještě drží.

Pouštím se snahy bojovat a utíkat, kdykoli do mého prostoru vejde DÍTĚ. Namísto toho setrvám v tichém prostoru, dokud se strach nerozpustí a neuvidím další svůj krok vycházející ze života, souladu a vědomí, namísto strachu o přežití.

Spojuji se s ostatními bytostmi, abych mohl/mohla naplno projevit svou tvůrčí schopnost a inspirující spolubytí. 

Jsem součástí jednoty ať už jako učitel, který vytahuje stará zranění, nebo jako inspirátor a podpora celku.

 

Channeling 10.12.2018 v 12:10 přijala Veronika Shumavan

 

Přeji vám nádherný rok 2018, ať už bude proces jakkoli náročný, neposuzujte jej, nehledejte proč se vám něco děje.... jen přijímejte s vděčností a láskou k životu.

Vybírejte soulad a prostor, ve kterém je vám dobře a s lidmi, se kterými chcete prostor sdílet a vytvářet. Už žádné hry 

Shumavan