Esej od Charlese Eisensteina

Chamtivost je spíše symptomem než příčinou našeho současného systému. Chamtivost je nenasytná touha po něčem, co opravdu nepotřebujeme, nebo v množství nad rámec našich potřeb.
Když jsme odříznuti od splnění našich základních potřeb, hledáme náhradu, která dočasně zmírní naši touhu. Zbaveni spojení s přírodou, napojení na komunitu, intimitu, smysluplné sebevyjádření, přemíry bytů a zastavěného prostředí, bez duchovního spojení a pocitu sounáležitosti.... spousta z nás nadměrně konzumuje, přejídá se, nakupuje zbytečnosti, a hromadí. Kolik budeme potřebovat jídla, abychom se vyrovnali s pocitem, že nikam nepatříme a nemáme dost lásky? Kolik pornografie budeme potřebovat ke kompenzaci deficitu intimity? Kolik peněz budeme potřebovat, abych se vyrovnali s hlubokým pocitem nejistoty? 

 

Žádná částka není dost.

Příčiny našeho odloučení od všech našich základních potřeb prostupují každý aspekt naší kultury. Včera jsem četl článek o původních rodičovských praktikách. Autor popisuje, jak děti jen zřídkakdy plakaly, protože jejich potřeby byly důsledně a okamžitě uspokojeny: ve dne v noci, prsa na vyžádání, po dobu tří až čtyř let. To vyvolalo i mé vzpomínky na dětství - kdy podle našich kulturních standardů jsem byl stále hodně sám a hladověl po pozornosti. Většina z nás na Západě strávila obrovské množství času osamoceně: sami v nemocničním dětském pokoji, sami v postýlce, sami v kočárku, s pláčem, abychom se nakonec přizpůsobili tomu, že naše potřeby, nejsou brány v potaz, natož naplněny. A tak žijeme ve světě, kde není nikdy ničeho dost, kde musíme bojovat a hromadit nadbytečné ze strachu před ztrátou. Dokonce i prsa, archetypální symbol hojnosti, nám byla odpírána, omezována, nebo jsme od nich byli odříznuti předtím, než jsme byli připraveni. 

Naštěstí hlubší pravda a propojení s naším vnitřním světem vždy prorazí bariéry, čímž tato kulturní lež - nedostatek základních potřeb, který nás odvádí od podstatného, ztrácí na iluzi oddělenosti. Svět separací se rozpadá.

Můžeme jít do války proti chamtivosti, ale to nic nevyřeší. Ve skutečnosti to problém zhorší, protože každý boj posílí oddělenost, jako každá válka proti tomu druhému - válka proti přírodě, válka proti sobě, válka všech proti všem. Jediné řešení je v nás, v uvědomění toho, že naplnění získáváme z úplně odlišných zdrojů, než je konzum a blahobyt a že jsme často nemocní z mnoha podnětů, které nedokážeme zpracovat a které nás odvádí od nás samotných.

Charles Eisenstein