Identifikace se zraněnou částí

Umíme se natolik identifikovat jen s jednou svou částí, že dokážeme zbytek své nádherné bytosti vtáhnout do postoje zcela odpojeného od svého zdroje. Ta část, která nás v tu chvíli ovládá nás vtáhne do svého odpojeného postoje vůči sobě a současně celému světu.

Největším spojencem v takové chvíli je bdělá pozornost.
Můžeme si být vědomi všech myšlenek, které přichází v takovou chvíli do našeho prostoru a současně jim nevěřit, neidentifikovat se s nimi a nekrmit je svou energií.

 

Není to nic osobního, co by vás definovalo. 
Ta část, to nejste vy. 
Jste něco daleko většího.

Je také úplně v pořádku, že je součástí vašeho prostoru, myšlenek a emocí. Můžete pro ni dál zůstávat otevřeným prostorem, neboť její energie není sama o sobě nic, co by bránilo životní síle a vědomí, které je daleko větší a silnější, než jedna část vnitřní egoZemě.

Nechť je, nechť si pluje prostorem, není třeba s ní nic dělat, není třeba ji řešit, můžete s ní jen být.

To, co jí činí energeticky silnou je jen vaše silná připoutanost k ní a plná identifikace s jejími postoji, názory a přesvědčeními.
Pravda je vždy absurdní, co se z vnějšího pohledu zdá, jako popírající sebe sama - jsem všechno a nic.

A taková je i skutečná pravda o vás.

Nepopisujte tedy sami sebe, jako někoho, koho definuje jeho životní příběh a jeho zranění.

Mluvte o sobě jako o čistém světle, kterým bezpochyby jste.

Mluvte o sobě jako o síle, která je daleko silnější, než jakákoli vnější realita, trauma, zranění a bolest.

Mluvte o sobě, jako o té nejlepší verzi, za kterou mnohdy považujete někoho tam venku, aniž byste tušili, že jste to VY a vždy jste byli.

Mluvte o sobě s úctou, podporou, láskou a soucitem.

To není JEN pozitivní myšlení popírající v dualitě druhou část strany - je to jeden velký nekonečný PROSTOR pro stín, emoce, myšlenky, ego, osobnosti, tělo, jakékoli části - nechť si jsou bez připoutání...

Prostor pro vše a současně pro NIC.

Shumavan