Jak motivovat děti s rozdílným temperamentem-CHOLERIK

Jak motivovat děti s rozdílným temperamentem III.
CHOLERIK

Chce prosadit svůj názor. Snadno a rychle se rozčílí a stejně rychle vychladne a dělá, jako by se vlastně nic nestalo. Odmítá autoritativní postoj vůči své osobě. Chce se rozhodovat sám. Autorita musí respektovat jeho, jako člověka s vlastním názorem už od nejútlejšího věku. Pokud ho rodiče, nebo učitelé nerespektují, pak může mít potíže s motivací a "zlobí". Cholerické dítě potřebuje ÚKOL. Jestliže nemá konkrétní a jasný úkol, kde má prostor vyniknout a být vůdcem, pak dá prostor své energii a svému vzteku jasným a pro mnohé kamarády i autority, nepříjemným způsobem. Potřebuje mít zcela výlučný pocit, být velícím důstojníkem, aby mohl konstruktivně využít svou energii. Zadání úkolu v něm pozitivně stimuluje velkou a nenaplněnou ctižádost. Choleričci jsou velmi schopní, silní a neohrožení jedinci, jsou to velmi silné osobnosti. Jsou upovídaní a talentovaní, mají nespoutanou energii, mají ale také smysl pro spravedlnost a umí se zastat slabšího.

Co je důležité a moudré:
Pro učitele (i rodiče) je takové dítě velmi tvrdým oříškem, pokud není autorita dostatečně vyzrálá a moudrá, zvrhne se takový vztah s choleričkem v otevřený souboj dvou tvrdohlavců. Chce to tedy hodně nadhledu a především vnitřní síly nepovolit a neukázat před malým choleričkem jakoukoli svou slabost. A boj patří mezi slabosti, které malý cholerik velmi dobře vnímá, stejně jako ústupek a nízkou vytrvalost. Je totiž silnější a velmi dobře to o sobě ví.
Moudří rodiče a učitelé tedy musí být silní hráči.
Nesmí "nesmyslným nárokům a touze doma velet" ustupovat.
Jakýkoli ústupek se tvrdě vrátí.
Čím víc rodičovské submisivity, tím víc choleričnosti dítěte.
Respekt plodí respekt. Pokud toto dítě respektujete takové jaké je, ale zároveň neustupujete, jste pro něj dostatečně silnou autoritou a hráčem. Jestliže ne, přeroste vám přes hlavu. 
Věřte, že to zkouší na všechny kolem sebe. Na rodiče, učitele, sourozence i kamarády. 

Pakliže si nesjedná vůdčí roli v kolektivu dětí, chová se destruktivně. Už jsem s několika malými choleričky pracovala a pokud ho školní kolektiv nepřijal jako vůdce, nebo mu dokonce dává najevo odmítnutí, pro všechny jeho snahy vyniknout klidně i destruktivním až agresivním a direktivním způsobem, pak je těžší ho kultivovat, naučit sebeovládání a vrátit zpět do hry. Většinou je takové nepřijetí záležitostí nepřijetí učitele, který s takovým dítětem bojuje. Jak už jsem psala, jeho energie se musí kultivovat, takže by měl osvícený učitel, namísto boje zvolit správný a motivující ÚKOL, aby se mohla projevit choleričkova důležitost a jeho energie se přesměrovala jinam, než na boj se skupinou. Můžete ho zvolit pokladníkem, nebo důstojníkem výtvarných pomůcek a okamžitě z něj máte spojence. V úkolech je totiž cholerik naprosto precizní. Je chytrý, ví co chce a ví jak toho dosáhnout. Nemá z ničeho strach. Snad jen z odmítnutí a nerespektu, či samoty. 

Když už cholerik šílí, kričí, kouše, kope, pak není TA SPRÁVNÁ CHVÍLE COKOLI ŘEŠIT. Nechte ho nejdřív se uklidnit. Vypněte si uši a hlavně si nic, co říká, neberte osobně. Nenechte se vtáhnout to jeho energetické hry, kdy ze sebe musí vysypat všechnu frustraci a síru.
CHOLERIK NEŘÍKÁ PRAVDU KDYŽ KŘIČÍ. Pokud se necháte, jemu bude až se vykřičí krásně, ale vám zle a to za to nestojí.

Jestliže vám pořád něco vnucuje, ptejte se sami sebe, vnucuji mu i já svou vůli? Většinou zjistíte, že ano. Že jdete do soupeření, namísto do osobní síly, která je nad věcí. Jasně, nejde to vždy, tak si to odpusťte. Vysvětlete mu, že jako rodiče jste zodpovědní za jeho vedení. Ukazujte mu ovšem postoj milujícího vůdce, zábavného ale důsledného. Učte ho odpovědnosti tím, že mu umožníte o něčem rozhodnout, ale ujistěte se, že si dítě uvědomuje následky toho, když se bude chovat nezodpovědně, nebo agresivně. Dodržujte důsledky za porušení pravidel. Nedovolte, aby vás malý choleriček řídil. Potřebuje parametry pro své chování a činy. Je třeba mu dát najevo, kam až smí zajít. Je potřeba vytvořit hranice nikoli hrozby. Nevyvíjejte na něj nátlak, protože reaguje jako divoké zvíře, které bylo zahnáno do kouta a útočí. Dejte mu namísto toho možnost volby, která mu umožní zachovat si tvář a necítit se zastrašeně.
Pokud na vás soustavně reaguje špatně a chová se destruktivně, pak pro něj nejste dostatečnou autoritou. A není to tak, že by autority nechtěl uznávat, jen musí cítit, že tu skutečná autorita je!

Pamatujte, s choleričkem je lepší se domluvit a rozhodnout! Já rozhodnu tohle, ty rozhodneš tohle a najdeme společné rozhodnutí. Chce to jen zapojit sílu osobnosti. Cholerik nemusí nemastné a neslané lidi, s nejasným názorem, kteří jsou kam vítr, tam plášť. Jestliže chcete být s každým za dobře a nejste osobnost, tak vás cholerik převálcuje, jako těsto na perníky. Dobře vychází se sangvinikem, protože ten si z jeho výstupů většinou nic nedělá, někdy mu to přijde až zábavné, že je to takový čertík z krabičky. V čem si dost dobře rozumí je zábava. Sangvinik totiž nemusí být vůdce, to choleričkovi rád přenechá, ale miluje sílu a neohroženost, s jakou cholerik vymyslí nějaké dobrodružství a úkol, na kterém pak spolu pracují. Velký střet je tu s melancholikem, protože jakmile cholerik začne křičet a nemluví přitom pravdu, tak melancholik začne pravdu a čest hájit-nikdo se pak nedomluví. Společnou řeč nachází opět při projektech, protože jsou oba úkoloví a oba mají tendence pracovat až do konce s velkou energií.

Pro dospělé choleriky platí ta samá motivace. Kultivace je v sebeovládání. Raději si vezměte polštář a vybijte si veškerou energii do něj, než na lidech kolem sebe. Pokud vedle sebe máte cholerika, pak je třeba pochválit ho za výkon, ale opět konkrétně, jinak mají pocit neohrožené moci a postavení-vzhlížejte opatrně, jinak si vás přestanou vážit. Submisivita je v tomto případě nežádoucí. Pokud máte pocit, že se mu jen přizpůsobujete a bojíte se mu říci své NE, pak je něco špatně. Je potřeba nabudit v sobě sílu a postavit se vlastním strachům-respektovat, ale zároveň se nechat respektovat.

Shumavan (kopírování s funkčním odkazem www.shumavan.cz)