Jak motivovat děti s rozdílným temperamentem-FLEGMATIK

Jak motivovat děti s rozdílným temperamentem IV.
FLEGMATIK

Je vztahový, takže cokoli kazí vztahy, tomu se snaží vyvarovat. Je velmi citlivý na atmosféru vztahů v rodině, ve škole, ve společnosti. Je milý, stydlivý, poddajný a podporující druhé. Stejnou citlivost jako v atmosféře vnímá i tón, jakým s ním hovoříte. Nesnáší tlak. Pokud ho rodiče necitlivě zastaví a nemají čas, pak se uzavře. Podobně jako u melancholika už není žádné POTOM. Udělá pro vás cokoli na světě, v jeho světě je nejdůležitější, aby jeho blízcí byli šťastní, pak je šťastný i on. Umí být tiše vzdorující. Jakákoli rychlá motivace na něj neplatí. Je pro motivaci dlouhodobou. Ta spočívá především v tom, že je milován. To ho nabíjí a motivuje k činům a aktivitě. Pokud není dostatečně vytvářena atmosféra laskavosti, uzavírá se a má sklony k nekonečné pasivitě. U flegmatička je důležité přestat tlačit na svůj pohled světa, kde by měl být aktivnější, musíme mu chtít porozumět. Rád se přizpůsobuje druhým, nesnáší konflikty, raději ustoupí. Chce být ale také užitečný a nápomocný, což někdy může působit až dotěrně, pakliže o jeho pomoc nestojíte.

Rozdíly mezi temperamenty ve škole:
Sangvinik: začne se hlásit, chce upoutat pozornost
Melancholik-má problém s písemkami na čas, stresuje ho tlak
Cholerik: sám si rozhodne, kdy se přihlásit, nemá rád, když je nucen k tomu, aby byl ve výuce aktivnější
Flegmatik: je ve svém tichém klidu, nemá potřebu se hlásit

Koho zajímají známky a výsledky: melancholika a cholerika
Komu jsou známky jedno, ale jde mu o reakci rodičů: sangvinik a flegmatik

Co je důležité: 
Potřebuje pracovat svým tempem. Pracuje lépe, když se na něj nespěchá, v atmosféře pohody. Když mu svěříte nějaký úkol, řekněte mu přesně kolik na to má času a co přesně očekáváte. 
Poskytujte mu příležitosti, aby vám mohl pomoci, tím rozvíjíte jeho schopnosti i sebevědomí. Asistence je pro ně největší motivací.
Potřebuje něco nebo někoho známého v neznámém prostředí.
Je pro něj důležitá stabilita a jistota. 
Flegmatici mají i v dospělosti raději stálou a jistou práci, nejistota a adrenalin není nic pro ně.

Jedna z nejdůležitějších věcí, kterou se musí naučit je říkat NE. Bez této dovednosti jsou snadno zneužitelní. Mají sklony ochotně souhlasit se vším, oč je někdo požádá. Proto je pro ně velice praktické, naučit je asertivním cvičením a to už od nejútlejšího věku. Mají velkou lásku a oddanost k lidem a aby si uvědomovali stejnou lásku a oddanost sami k sobě, většinou jim život už od nejútlejších vztahů předkládá výuku v podobě bezohledných lidí. Je to pro ně prospěšné, protože pak se učí měnit svou životní filosofii lidí, kteří mají pocit viny, pokud odmítnou, nebo řeknou ne. Naučí se, že svým NE přestávají zrazovat sebe i s tím rizikem, že se někoho dotknou, nebo zradí svou skupinu lidí. 

Flegmatikovi pomůže ujištění, že pokud odmítnou nějaký úkol, má jednoduše někdo další ujmout se ho namísto něj a je to tak v pořádku. Flegmatik nechce být průkopníkem, ale osadníkem. Je však důležité učit se v životě překračovat své hranice a zóny komfortu a pohodlí, které si vytváří tím, že jim velmi citlivě pomůžete jít do nových výzev. Pokud z toho jako rodiče, či vychovatelé, budete mít radost, pak se stane výzva a určité přechodné nepohodlí i radostí dítěte. 

Flegmatika má většinou každý rád a každý na něj reaguje pozitivně. Šok přichází v období puberty, kdy se touží svému milému já, vzepřít. Je to tak v pořádku. Lidé kolem flegmatika (i dospělého) většinou pak říkají, ty jsi se ale změnil! Není tomu úplně tak. Možná šel jen více do sebe a do rovnováhy, kdy se naučil být tu více pro sebe, než pro druhé. Najít v tomto rovnováhu je pro flegmatika životním úkolem.
Nezradit sebe, milovat sebe a nerozdat se. Stejně jako dávat, umět i přijímat.

Shumavan (kopírování s funkčním odkazem www.shumavan.cz)