Jak přestat věřit myšlenkám?

Jak přestat věřit myšlence, která přichází?
Jak si uvědomit, že žádná z nich není pravdivá?

1. V myšlence zavládne emoce, strach, napětí.
2. V uvědomění zavládne ticho, klid a láska.

 

Kladla bych si tedy spíše otázku, jak mohu věřit někomu, kdo ve mě vyvolává jen strach, napětí a emoce všeho druhu, namísto někomu, kdo ve mě vyvolává ticho, klid a lásku?

Představte si to tedy jako vztah dvou lidí.
Jestliže si potřebuji skrze partnera, který ve mě vyvolává strach a napětí uvědomovat své každodenní malé částečky pravdy, pak zcela vědomě v takovém vztahu pokračuji dál.

Přijde ale čas, kdy si všechny části poskládáte do obrazu uvědomění a naplno poznáte skutečnost - tedy to, že jste celou dobu neměli ani ponětí o tom, jaký poklad nosíte sami v sobě. Jakou lásku, klid a vědomí sebe sama jste měli vždy k dispozici, jen jste slepě věřili obsahu myšlenek, které vás neustále stahovaly do strachu. A váš partner vás v tom utvrdil, neboť sám byl plný strachu a slepě mu důvěřoval. 

Tehdy si uvědomíte, že takový vztah už vás nenaplňuje, neboť poznáte, že tu je a bylo vždy přítomno něco, co v sobě mělo všechen klid, lásku a ticho. Něco, co jen čekalo, až to objevíte v sobě a rovněž ve všem, co je projeveno. Co vás nikdy nemohlo zklamat, ani bolet. A tomu celým svým srdcem uvěříte vše, co přichází, neboť co přichází z něj, je vždy pravdivé, ať je to cokoli. A vy to na úrovni duše víte. Necháte to proudit a BÝT. A jedině s tímto novým poznáním toužíte navázat ten nejhlubší vztah. Netoužíte už mít vztah se strachem.

Ano, myšlenky tu budou stále, jsou projevem existence, ale vy už nevěříte. Nestáhnou vás nazpět. Víte, že obsah je nepodstatný, důležité je místo, odkud pozorujete. Váš domov.

Shumavan