Jaký je můj sen?

Jaký je můj SEN?

Nejprve si ujasni, co vlastně chceš. 
Vizualizuj si to.
Odpoutej se od toho, dívej se z odstupu, uvolni se 
a dovol ať se to děje.

 

Někdy je za přáním toho, co chceš, ještě jiné pravdivé přání. Nějaký motiv v pozadí. Pokud ho najdeš, je dobré, rozhodnout se, co SKUTEČNĚ CHCEŠ.

A dovol všemu, ať se to děje.
Prociť všechno, co přichází.
Nevyhýbej se tomu, neutíkej,
jen prociťuj a nech to sílit.
Jakýkoli pocit prožij naplno
a nech to zas jít.

Pak je cesta k pravdivým snům 
a všemu, co s tebou právě teď ladí
otevřená.

Shumavan