Jdi do souladu se sebou

Než cokoli řekneš, uděláš, vytvoříš, uveď se do svého středu. Do souladu. 

Všechna slova a činy, které vytvoříš bez souladu - to znamená v energii odporu, bez dobrého pocitu, se ti vrátí ve stejné energii zpět. Manifestuje se to jako přiliš složité, spletité, v bludném kruhu a velmi vyčerpávající. 

Zatímco jsi-li v souladu, to znamená ve svém dobrém pocitu, ve své energii, proudu, ve své vibraci, v souladu s tím, kým skutečně jsi, vytváříš život, který jde lehce, jde ti bez úsilí naproti a plyne tak, jak potřebuješ. Čím víc jsi v souladu, tím ti vše přichází samo od sebe. Čím víc jsi v nesouladu, tím těžší ti připadá život, ovšem není to tak, že by ti někdo házel klacky pod nohy, to jen svým nesouladem vytváříš balvany, které pak složitě překračuješ a točíš se ve svých bludných kruzích.

Přitom podstata je jednoduchá. Než začneš den, či akci, nebo svá slova, uveď se předtím do souladu. 
Začni dýchat. 
Uklidni svou mysl.
Odstup od toho a spoj se s vědomou, zdravou částí, která jen pozoruje všechny tvé ostatní často zraněné části, které jsou neustále v odporu (strachu) a vládnou tvému nesouladu.

Pokud to uděláš, zjistíš, že problém najednou mizí.
Zjistíš, že jsi v nesouladu dělal/a vše z energie odporu, stresu, na základě svých starých myšlenkových vzorců.
Že jsi šel/šla hlavou proti zdi, tisíckrát, třeba jen proto, že jsi chtěl/a urychlit proces, mít to už rychle za sebou - to, s čím jsi byl/a v odporu a nechtěl/a jsi to ve svém životě mít, ale tvé staré myšlenkové vzorce ti namlouvaly, že MUSÍŠ!

Najednou se to ukáže dost jasně.
Teprve poté jednej.
V souladu s tím, kým jsi teď. 
Jestliže někdo ještě vibruje v jiných úrovních a jemu to samé vychází, tobě, v tvých vibracích, už to škodí.
Proto odhoď nějakou falešnou sebelítost a křivdu - proč zrovna já? Stejně tak odhoď nějakou falešnou masku sebedůležitosti, že je to tím, kam vysoko jsi již vystoupal, jak si vibruješ rychle - i to je cesta do nesouladu.
Buď jen tím, kým skutečně jsi.
Bez masky sebelítosti i sebedůležitosti.

To, co je s tebou v souladu, se nemusí vnějším učitelům zdát dobré a morální. Co je dobré pro ně, nemusí již být v souladu s tvou cestou. Pokud tě však viní, vyvolávají stud, nebo se vše manifestuje do podoby nemoci, věř, že jsi to ty, kdo toto vnější vytvořil uvnitř sebe. Kdo se viní a stydí se, kdo setrává v sebedestrukci bez souladu, neboť sis ještě nedovolil/a žít to, co je v souladu s tvou cestou, s tvým myšlením, s tím, co chceš v životě žít.

Není to tak, že má někdo větší soulad v penězích, ale má větší soulad s penězi. Nemá větší soulad ve vztazích, ale má větší soulad se vztahy (s muži, se ženami). Nemá větší soulad ve zdraví fyzického těla, ale má větší soulad se zdravím a fyzickým tělem.... Ten malý rozdíl určuje kvalitu života.

Nadechni se znovu a všechno, co se teď zdá neřešitelné, nedá se to dokončit, nedá se to změnit, jednoduše přijmi. Už nejdi proti zdi. Jdi do místa, kde je tvůj soulad, tam leží další malé krůčky, které uděláš. Nakonec zjistíš, že to neřešitelné a bludné, není vůbec na pořadu dne. Že tě to jen odvádělo od něčeho podstatnějšího - a tím je tvůj soulad se sebou, s tvou cestou a dobrým pocitem. 

Už to neřeš.
Odstup od toho.
To lehké je ti přirozené.
To těžké a proti zdi s tebou není v souladu.
Pokud cokoli děláš v energii odporu, nediv se, že je to těžké.
Pokud cokoli děláš v energii lásky, jde to přirozeně s tebou.
Nehledej, jen nacházej.

 

Shumavan