Světlo a stín

JEN světlo je totéž co JEN tma.
Láska s odporem.
Vyhýbání, utíkání, nepřijetí.
Strach obalený láskou.
Uvnitř tmy dělohy dorosteš.
Dívat se do světla je jednoduché.
Vidíš objekt a na ten zaměříš svou pozornost.
Dívat se do tmy je ale totéž, co dívat se do prázdna.
Je tam nula.
Nula objektů se kterými ztotožníš lásku.
Nula světla.
Nula sebe.
Nula opory.
A to je skutečný růst.
To je skutečná celistvost.
Shumavan