Kontrasty nás po určitou dobu učí

Tato planeta nás učí prostřednictvím kontrastů a svobodné volby. 

Život, to je každodenní volba mezi osobou žijící ve světě příběhů, strachů, lpění a vědomím.

Každá volba v životě, učiněná v souladu s vědomím, namísto strachu osoby, obrousila její sílu, překročila její stíny, vzala důvěryhodnost jejímu osobnímu příběhu a osvobodila její myšlení od iluzorních přesvědčení i lpění.

 

Neexistuje žádné jednorázové řešení.

Osobnost umírá pomalu s každou jednotlivou volbou směřující k lásce, namísto strachu.
Každý den slábne její vliv, a i když se zdá zpočátku velmi reálná, jakmile ji odhalíš, zmizí jako pára nad hrncem. 

Ty jen jdeš, a jsi vytrvalý na své cestě, pomalu brousíš její ostré výpady a nepolevíš, i když se venku cosi jeví, jako obtížné.

Jdeš dál a v každé situaci volíš směr, který ti pošeptal tvůj dobrý pocit, tvá vděcnost, tvůj příjemný pocit v těle. Jdeš tam, kam tě vede to, s čím jsi v souladu. 

Směr, který je plný strachu, nesvobody, či nesouladu, jen přijmeš (nebojuj, nesnaž se strachu zbavit, ať mu nedáš sílu), překročíš a zvolíš možná náročnější ale svobodnou cestu srdce. Je to vždy cesta do neznáma, ale s každou takovou volbou slábne síla tvého strachu, až se nakonec zcela rozpustí. 

Jen vytrvej a nevzdávej se. 
Mnohdy zvolíš ještě strach, to je v pořádku, kontrast, který tím vytvoříš, tě naučí co chceš a co již nechceš. 
Všechno je v pořádku.
Dokonalost je jen u Boha.
Ty jen jdi trpělivě po cestě blíž k sobě.
Čím vícekrát zvolíš vědomí, tím více bude umírat síla osoby.

Čím blíž jsi světlu, tím větší strach v tobě sílí.
Ta osoba, kterou sis myslel, že jsi po celý život, nechce zemřít, nakonec, ale všechno vede jen do jediného bodu, kde pro ni již není místa.

Zemře a TY se znovuzrodíš.

Shumavan