Musím změň na Můžu

Dovoluji si ticho, má to i praktický důvod, blíží se stěhování a s tím se pojí dost úkonů a změn, soustředím se jen na tady a teď, setkávám se s novými lidmi prostřednictvím sezení a je to pro mě úžasné poznávání. 

Když se společně díváme do toho, jak má každý z nás jinak nastavené uvažování (myšlení) a zkrotíme-li toto nevycvičené a věčně neklidné štěně (mysl), dojdeme společně k tomu samému závěru: k tichu a klidu. 

Také k tomu, že věčný neklid, stres, nejistotu, neštěstí a utrpení si nezpůsobuje člověk sám, ale způsob, jakým o tom všem přemýšlí a jak se v dané chvíli chytá do vlastních myšlenek. Je zajímavé pozorovat, jak se vynořuje z hlubin nitra vždy jeden základní motiv, který toto nastavení uvažování podporuje, vyživuje a chrání. 

 

Jednoduše tomu tak hluboce věříme, že si nedovedeme představit, že to jde i jinak a všimla jsem si, že často to přesvědčení, které je v nás tak hluboce zakořeněno začíná slůvkem MUSÍM.

Dojít si k tomu však musíme každý sám, když nám někdo říká: tomu nevěř, je to jen iluze, nic reálného, zejména je-li ten člověk právě v emocích, tak nám nejenže neuvěří, ale bude se na nás i zlobit, neboť je to pro něj přeci tak skutečné, jak by si mohl nechat namluvit, že je to jen myšlenka s emocí, která jak přichází, tak taky rychle odejde, když neuvěří (poodstoupí od toho, nebude si to brát osobně) a nechytí se do jejích sítí.

Jako člověk s tím vším uvažováním ztotožněný a ještě se věčně obviňující, nebo obviňující okolí to nevidíme, jako pozorovatel hemžení myšlenek a emocí, už máme určitý odstup, od všeho, co se děje. To neznamená, že je člověk jako nelidský chladný stroj, to vůbec ne, ale namísto toho, aby se dostal do varu, úplně se tím vším pohltil, dívá se na to s větším pochopením i úctou k sobě samému a druhým.

Zkuste v tomto krásně slunečném víkendu nahradit slůvko MUSÍM za MŮŽU. Můžete si ho uvědomovat při každodenních činnostech, jakou úlohu ve vašem životě hraje "musím", nebo si můžete napsat na papír seznam vašich musím a pak se upřímně a pravdivě podívat na to, jak by se tento seznam dal zmenšit, co by se mohlo změnou uvažování o vašich MUSÍM úplně vymazat, nebo změnit na: můžu, či chci i když nic nemusím.

Shumavan