Na myšlenku nereaguj - nevěř

MYŠLENKA NENÍ TO, NAČ JE NUTNÉ REAGOVAT.

Na myšlenku se dívám pouze s odstupem, jako pozorovatel.
Proč? 
- protože vím, že není pravdivá
- protože je to lež, která jen kopíruje vnější realitu
- protože jsme naprogramováni na ní zareagovat 
- reagovat podle ní, řídit se podle ní
- brát ji jako pravdu o sobě

 

Příklad omezující myšlenka: Nejsem dost dobrý/dobrá

- jak zareaguji, když na ní pomyslím? 
mám ze sebe špatný pocit
- kopíruje jen můj strach udělat chybu - ukázat se v nějakém světle
- je to lež, která nic nevypovídá o skutečnosti, neboť v mnoha dalších věcech, důvěrně známých, jsem dost dobrý/dobrá
- jsme naprogramováni na ní okamžitě zareagovat, pokud nám vnější svět říká: nejsi dost dobrý, jsi špatný člověk... naší reakcí je stáhnout se do sebe, zacyklit se do dalších myšlenek, které se vyrojí spolu s touto myšlenkou (když nejsem dost dobrá, tak mi nic nejde, nic nedokážu, nemám na to, vždycky to zkazím, jsem asi špatný člověk..... a už se to cyklí a není z toho cesty ven - je to bludný kruh myšlenek, které ovšem nemají s realitou nic společného. Jede to jen v hlavě a kopíruje to realitu, jak jí vnímají naše programy a přesvědčení).
- začneme se podle toho chovat, řídit se podle této myšlenky
- uvěříme, že je to pravda a dál se v tom cyklíme

Proto říkám. Na myšlenku není nutné reagovat. 
Jestliže uvěřím, namlouvám si, že to tak skutečně je.
Jestliže neuvěřím, dívám se na ní z odstupu, jen jí pozoruji a vnímám, co mi přinesla za poselství. Neztotožňuji se s ní.
Nezacyklím se v ní, neboť mi jen připomněla něco hlubšího, mohu ji jen nepotlačenou procítit v těle a zase se jí pustit.

Nakonec v procítění objevím její skutečnou podstatu - částečku pravdy. Objevím, že mi třeba jen přišla sdělit, že se pod ní skrývá uvědomění, že je třeba v životě zpomalit, zvolnit a procítit lásku k sobě, ke svým dobrým pocitům ze sebe sama, pokud si dovolím více odpočívat a nevyvíjet na sebe tlak, abych byl/a v něčem dobrý/ dobrá.... to je podstatou myšlenky, která obsahuje část pravdy, která je za myšlenkou a s obsahem myšlenky nemá nic společného.

Než začneš nabalovat tisíce sourozenců jedné jediné myšlenky, rozhodni se, že se naučíš nové dovednosti - neuvěřit a nereagovat, pak se myšlenka nerozvětví do tisíce dalších, ale dá ti důležité poselství uložené jako poklad v hloubce. 

Shumavan