Nahlížej na život z hlediska celku, nikoli osobní perspektivy

Na cokoli, co právě probíhá ve vašem životě, je třeba nahlížet z hlediska CELKU, nikoli z perpektivy osoby a jejího životního příběhu.

Osobní perspektiva je založena na fiktivním osobním příběhu, obsahujícího přesvědčení, kterým hluboce věříme. A jestliže platí, že žijeme to, čemu věříme, o čem jsme přesvědčeni, že je to pravdivé, pak si životní "realitou" stále zas a znovu potvrzujeme, že je to jedinou pravdou.

Pravdivé je však jen to, co je podstatou a zdrojem.
Pravdivé je to, co přichází z vašeho středu - přímo od zdroje.
Pravdivá je jen malá část myšlenky - její vědomí, které spolupracuje s celkem a zachytit pravdu v myšlence, znamená, ztišit se a nevěřit jejímu obsahu, ale vnímat, co je jejím vědomím - její energií, která přichází za slovy.
Tato energie promlouvá, léčí a spolupracuje s celkem.
Její vnější obal je výrazovým prostředkem daným naší mluvou, nikoli však PRAVDOU.

Pravdivé je vše, co přichází od toho, jež není odpojen od zdroje.

Volba, kterou učiníte má přicházet z vašeho středu, který je v souladu s celkem a vyšším plánem.

Pokud však nejste ve svém středu a vnitřním zdroji, pak sázíte na volby, učiněné osobou, sledující jen své vlastní zájmy, potřeby a motivy.

Je tato volba v souladu s celkem, nebo jen osobním zájemem.
Je tato myšlenka v souladu se mnou, cítím, že mě povznáší na duchu, hřeje mne u srdce, nebo mě sráží do starých vzorců a přesvědčení a odpojuje mě od světla?

Jestliže se nacházíte ve svízelné situaci, ztište se, dýchejte a jděte do svého středu. 

Posviťte si na tu osobu, která se právě teď snaží tuto situaci jakkoli řešit, přemýšlí o ní dlouhé hodiny, snaží se převzít kontrolu, změnit běh událostí a žije v emocích, které ji upozorňují na to, že je odpojena od svého středu - zdroje svého světla a také ZDROJE všeho, co JE.

Kdo je ta osoba? Pozorujte ji ze svého středu. Často je to nějaké vaše mladší a úplně odpojené já, které se ozývá se svými přesvědčeními, špatnými zkušenostmi, se svou pravdou o vzniklé situaci, se svými vzorci a převzatými pravdami, které uvízlo hluboce ve vašem podvědomí a vystrkuje tu své růžky, které vás sráží hlouběji a hlouběji do osobní perspektivy, plné osobního příběhu, který tolik bolí, pálí a tíží. 

Tato osoba má vědomí CELKU a ZDROJ na salámu 
Je jí dobře v tom, co díky ní zase ožívá.
Sleduje jen vlastní zájmy.
Čemu tak hluboce věří?
Jde ruku v ruce s myšlením, které má opět příležitost nenudit se v tichém spočinutí, a které vyhledává aktivitu. Je to akční figurka, která má radost z toho, že může zase něco řešit, zkoumat, analyzovat a posílat za každou myšlenkou nějakou emoci, která bolí a trápí - a především odpojuje od zdroje.
Ticho je pro ni nekonečnou nudou.

Je to ta osoba, která vědomí celku sleduje až v časové linii. Za pár let vidí z nadhledu, že to, co se stalo, a co stejně musela nechat jít, ač se tomu usilovně bránila a chtěla to mít pod kontrolou, bylo to nejlepší, co se v jejím životě mohlo stát. Přineslo jí to tolik nového a nádherného. Tehdy si uvědomila, že to, co jí připadalo tak děsivé, nové a špatné, bylo v naprostém souladu s jejím vyšším plánem - s celkem a dělo se tak v jejím největším zájmu. Všechny vztahy, které se snažila udržet, jen propluly, protože už nešly v souladu s jejím vnitřním zdrojem a přišly nové, neméně důležité. Všechny snahy kohokoli měnit, byly jen z pohledu celku, impulzem k tomu jít dál, měnit vnitřní zdroje a opouštět své příběhy i to, čemu tolik věřila.

Je to ta osoba, která nechce říci bolesti sbohem, ani řešení, staví zábrany do řeky, ale řeka plyne dál i bez ní a má větší sílu. Odpojená od zdroje spoléhá jen na svou mysl a silnou vůli. Je to ona, kdo chce, abyste věřili myšlence, že něco nejde, že nevíte jak na to, že je to příliš silné... ano pro ni je to silné, pro tuto osobu, pro vás - světlo - však nikoli.

Tady a teď se s touto osobou a jejím příběhem rozlučte, neboť vy jste SVĚTLO.

Jste horký čaj, který tuto osobu rozpouští jako cukr.
Spojeni se zdrojem víte přesně, co je s vámi v souladu a jaký je váš další krok. Spojeni se zdrojem na to nejste nikdy sami.

Tady a teď se připojte a pohlížejte z tohoto místa na všechno z hlediska CELKU (nadhledu). Vnímejte vědomě jaký dopad má tato myšlenka na celek, jaký dopad má vaše volba a váš život v rámci celku a plánu, který zde jen hrajete pro sebe a pro druhé lidi i zdroj sám.

Nelpěte.
Neidentifikujte se s osobou.
Znovu se spojte se světlem v sobě, které rozzáří i tu největší tmu. Jste pro to stvořeni.

Milujte proces, milujte sebe v procesu.

 

Shumavan