Nepodceňuj se - najdi svou vnitřní sílu

Uvědomit si svou vnitřní sílu je velmi důležité.
Jak všechno vnímám jinak, odosobněně, tak nově vnímám i vibračně nízkou energii podceňování sebe sama. Připomíná mi to sebelítost. Stejnou vibraci, stejnou energii, která neodpovídá skutečnosti a má tendence snižovat naši sílu, skutečnou moc a velkou svobodu i sebevědomí. Stejně, jako hněv bereme jako zakázanou emoci, bereme i zdravé sebe-vědomí, jako něco ohrožujícího, nepatřičného, příliš silného, co není radno projevit.

Je to jako strach, šířící mezi lidmi paniku, i když není důvod se bát. Neexistující strach a rozpínající se panika, která nemá opodstatnění, při které se stále otáčíme dozadu a vyčleňujeme se z jednoty. Samozřejmě, že existují i věci skryté, které nevidíme, to, co mezi námi proudí neviditelně - energeticky, co na určité úrovni vnímáme, jako nepřijetí osobnosti a toho se bojíme - domnělých nepřátel tam venku. 

Nakonec, ale podstatou je, že to, čeho se bojíme, je uvnitř. Není to nikde venku. Je to jen osobnostní vnitřní stín, který nás straší. A tím největším strachem, který vyvolává naše mysl a osobnost, je, že zemřeme, že nám někdo může něco vzít - od materiálního, po život svobodu, že existuje něco, jako nedostatek, přitom naše zkušenost hovoří, že o nás vždy bylo a je postaráno. Že nic jako nedostatek neexistuje. Náš prazákladní strach, že zemře tato osobnost, že zemře toto ego a ukáže se to rozlehlé neznámo - sebevědomí a prostor neohraničený myslí, rozlehlá jednota, kde přijmete svou zodpovědnost v celku.

A říkám, že teď už je ten čas. Ten čas, kdy je třeba přijmout stín, jako svou součást a přestat se bát, že tím ublížíte druhým, že si ublížíte, když vypustíte svou velkou sílu. Proto se raději podceňujete, raději strávíte roky sebelítostí a obětí, než aby se to ukázalo v pravém světle. Vězte, že to, co je transformováno na světlo, ničemu a nikomu neublíží. Dovolte si sílu projevit. Je v každém z nás. Možná je tu strach, že je to MOC. Že jakmile se to ukáže, vypustíme zátku nějakého hněvu, nějaké svojí viny, ukážeme sílu zranitelnosti, kterou zpočátku naše okolí bude přijímat s otevřenou pusou dokořán. 

Budou vám říkat - respektive jejich strach vám bude říkat - že jste se změnili, že už nejste pokoření, krotcí, mírumilovní lidé s falešnou pokorou, že jste vystrčili růžky a dovolili si něco, co jste si v životě nebyli schopni dopřát a vypustit ven. Ale možná hned ten den se začnou měnit i oni. Pochopí, že jste právě našli svou pravou podstatu - svou sílu, která již brzy v procesu obrousí svou počáteční energii a stane se krotkou, neboť je zvědoměna. Vaše zranitelnost, vaše přiznání, že v sobě máte mnohem víc, než ukazujete, že je to vaší součástí a vždy bylo, ukáže i vaše schopnosti a to, že jste otevřený prostor, který se jen nakrátko uzavřel odmítnutím, zraněním, nepřijetím....

KDYŽ NEBUDETE VĚDĚT CO S TÍM, JAK S TÍM NALOŽIT, PROSTĚ TO JEN NABÍDNĚTE OTEVŘENOSTI A DOVOLTE TOMU JEN BÝT - AŤ JE TO JAKKOLI NEPŘÍJEMNÉ V TĚLE, JEN TO V TICHU PRODÝCHEJTE... a buďte s tím, jako s vaší součástí, která právě přinesla pod emocí informaci, KDO VLASTNĚ JSTE.

Proto pouštím veškerý strach a netoxikuju okolí strachem.
A pouštím také z prostoru podceňování sebe sama, jen proto, že jsem se kdysi bála ukázat svou velikost, svou sílu, moc a ohromného ducha. Vypouštím podceňování sebe sama i lidí, kteří přichází do mého prostoru, jakoukoli falešnou pokoru, která mě sráží pod mou skutečnou velikost, kterou jsem sem přišla objevit.

Zkuste s tím přestat. Se strachem a podceňováním své božské podstaty. Nic to nepřináší, jen to šíří epidemii ega a mysli. Naše já je ohromné, neohraničené, s velkým potenciálem. Přestaňme ho v sobě dusit, ale ukažme ho naplno, neboť pak se soustavně tato energie otáčí proti nám, hluboko do těla, kde se ukládá. Můj potenciál je skrytý, neviditelný, o to silnější... Žijeme to, čemu věříme. Sebe, jak sobě věříme. Tak do toho... už žádné podceňování, ani přeceňování - jen čistou rovnováhu, sílu a životní energii.

Žádný strach ukázat zranitelnost, sílu, energii, myšlenku, emoci...
Žádné srážení své velikosti ze strachu, že je to moc, je to příliš...
Ve spolupráci s tím nejvyšším, co ve vás je, se nedá ublížit, nedá se to přepálit, nedá se to zničit. Je to v každém z nás. A je načase to začít používat. Nedusit potenciál a svou vlastní energii. Nacítit, kdy energii dávat a kdy ji zase stáhnout. Kdy vyvinout větší sílu a kdy ji přeměnit na klidnou hladinu. To všechno se teď budeme učit. 
Znovu používat své schopnosti. Svou skutečnou sílu, ne vykonstruovanou ego nadřazenost a aroganci - ne, jen čistou sílu energie toho nejvyššího v nás.

Taková je vize, která mi teď chodí den, co den prostřednictvím snů i denního bdění. Objevte svůj živel. Svůj jedinečný živel, který vám ukáže, jaká je vaše energie a síla.

Shumavan