Nepříjemný pocit

Nepříjemný pocit.
Ztiš se.
Dýchej.
Jaký nový úhel pohledu na danou situaci, ti přináší ten nejlepší pocit? 
Zůstaň tak dlouho, dokud se v tobě opět nerozzáří slunce a ty situaci neuvidíš v novém světle.
Jdi a konej v souladu s tím.

 

Shumavan