Neřeš, jen prožívej

Když spatříš vnitřní obraz, kdy si něco důležitého o sobě uvědomíš, neměj snahu všechno rychle vyřešit. Jakmile do obrazu začneš zasahovat všemi možnými úvahami, co byl měl udělat dál, bráníš duši v pohybu. Když ale necháš obraz být, nebudeš nic dělat, nastane po určité době příležitost dát něco do pořádku - neplánovaně a v proudu. Nejdřív to nech působit, prociť si to. 

Jestliže začneš ihned jednat, je to na základě vnějšího vlivu - třeba pod vlivem motivu, že je potřeba jednat rychle, či pod vlivem terapeuta, který tě k momentu uvědomění dovedl. Příliš horlivý čin pak není pod vedením duše, ale vychází z úvah, neklidu a nespokojenosti, nebo poslušnosti k následování pokynů.. Když procítíš a následně začneš jednat nezávisle na tom, co sis právě uvědomil, co jsi právě spatřil, je to jednání ze své vlastní duše. Je ale také možné, že jsi v situaci, kdy není nutné jednat vůbec - je možné to jen nechat být, plynout a změna nastane přirozeně sama.

 

Neptej se, co máš dělat dál, nech to žít.