Odklon od vlastního rytmu

Nepříjemný pocit jen naznačí, že jsem se odklonila od svého rytmu. 

Příjemný pocit mi říká, s tímto je můj rytmus v souladu. 

Mysl má tendence zabývat se nesouladem a chce se ho zbavit, změnit to, zrušit, vymazat, nechce s tím být.

 

Můj nepříjemný pocit mi naznačí odklon, stačí mi tedy pouhé zvědomění toho, co je (i není) nesoulad je zde, je v mém prostoru, mohu s ním BÝT stejně jako s ním NEBÝT, vše je pro mě stejný prožitek v mém bytí - tečka. 

Nyní se má mysl projasňuje, namísto boje s nesouladem a lpění na odporu, věnuje životní energii otevírání se inspiraci a ladění nástroje, který jen začal hrát mimo rytmus a mimo tón.

Vyladí se s tím, co přináší souladné prožívání.
Jde si za tím, s čím vnitřně ladí.

Jestliže si k souladu nedojde (což se děje jsme-li tvrdošíjně venku, zabýváme se vnějším světem, nálepkami, souhlasem, nesouhlasem), přichází opět nepříjemný pocit.... aby nás opět spojil s vnitřním zdrojem...

a tak pořád dokola a dokola 

až se to pro vás stane jen jednoduchou zábavnou hrou kontrastů.. zvědomování.... čistého bytí 

Shumavan