Otevřít se a nechat se unášet

Partneři mívají svá zajetá a striktní stanoviska.
Jeden partner stojí na jednom břehu řeky a druhý na druhém.
Když každý z nich zastupuje pouze jedno stanovisko, zůstanou stát, a to mimo proud života.
Řešení spočívá v tom, že každý vstoupí do řeky a nechá se nést. 
Potom se přirozeně sejdou.

 

Déle to trvá tomu, kdo je příliš soustředěn sám na sebe (trestá se za něco z minulosti) a uniká mu láska, která je mu nabízena, ať už prostřednictvím lásky dětí, nebo od partnera, který má otevřené srdce nejen vůči partnerovi, ale také vůči všem možným důsledkům - tedy i tomu, že to nevyjde a vztah skončí.

Otevřít se všemu a nechat se unášet je život, ve kterém se přirozeně sejde to, co má.