Přijetí emocí - pýcha, křivda, vina, trest, strach, nejistota, smutek

Přijetí je hluboké chápaní toho, že žijeme v harmonickém a spravedlivém světě a vše, co se nám v životě stává, je třeba přijímat bezpodmínečně - bez sebelítosti a pocitu křivdy. 


Projděte takovou situaci klidně. 


Čím jsi jí vytvořil/a?
Použijte v praxi zákon, že vnější odráží vnitřní a podobné přitahuje podobné (pozor nikoli stejné, jde někdy o obrácený projev téhož problému např zalvislost - nezávislost). 


Na závěr přidejte otázku: Jaké ponaučení mám dostat z této situace, v čem je tato pro mě zpočátku nepříjemná situace darem? 
Nakonec odpusťte, protože tím odpouštíte sami sobě. Koneckonců každý způsob vašeho chování i chování druhých lidí k vám má svůj pozitivní záměr:

 

Kritika, nespokojenost, náročnost-přání změnit člověka, stát, svět, udělat něco, nebo někoho lepším - nakonec dojdeme k tomu, že chceme udělat lepšími sebe.

Pýcha-cítit svou jedinečnost, hodnotu, výjimečnost, předurčení v tomto světě.

Ukřivděnost-změnit vztah k vlastní osobě

Pocit viny a trest-sebezdokonalení, dělat v životě to, co by přinášelo radost, změna chování

strach-cítit se v bezpečí, klidně a chráněn

Nejistota a pochybnosti- učinit správnou volbu, vynaložit větší úsilí směrem k cíli

Smutek - naučit se vnímat radost ze života ....

Ať je to cokoli, pokud své chování a projevy chování okolí přijmeme, namísto potlačování - zejména bolest, před kterou uhýbáme, dostaneme dar, který nás posune směrem k radosti z každého dne, projevu a lekce. 
Shumavan