Stůj při sobě se vším, co k tobě patří

Stůj při sobě - se vším, co k tobě patří.
Všichni máme své stinné stránky.
Ale kdo je ten, kdo je ohodnotil jako stinné?
To jen myšlení potřebuje svou škatulku.
Možná se za stínem skrývá ten největší potenciál.
Všechna neužitečná zátěž i odklon z cesty,
tě dělá takovým, jaký jsi.
Kdyby se z vás stali lidé dokonalí a osvícení,
už dávno byste odešli na jiné místo.
Čím více si budeš stát za svými stinnými stránkami,
čím dříve je přijmeš a vyneseš nahoru na světlo,
tím celistvější a pravdivější budeš ty, i tvůj život.
Když si sám za sebou stojíš, takový, jaký skutečně jsi,
pak si našel sám sebe.
A v prostoru vlastní nedokonalosti se vyjeví 
i to, čím jsi ve skutečnosti.
Když už nemusíš nic předstírat a nasazovat si masky,
začnou být tvé fiktivní osobnostní boje u konce.
Můžeš nechat sebe i ostatní takové, jací jsou.
V životě totiž nedostáváš to, co chceš, 
ale to, co potřebuješ k růstu a uvědomění.
Stačí se rozhlédnout kolem sebe na ty, které přitahuješ
a máš ve své blízkosti. 
Za partnera dostáváš vždy jen sám sebe.
Pokud se tě něco dotýká, vyvolává v tobě emoce,
proudí ti to tělem, pak věř, že je to tvé.
Fikce přitahuje fikci a fiktivní život.
Pravda přitahuje pravdu a pravdivý život.
Všechno je to cesta.
Všechno je v pořádku.

 

Shumavan