Stůj sám za sebou

DNES SI STŮJ ZA SVÝM ŽIVOTEM
Uvědom si:
-kdy překročíš čáru a začneš druhým radit, jak mají žít
-kdy se snažíš někoho analyzovat, vylepšovat, napravovat
- kdy si myslíš, že druzí necítí to, co ty a měli by to cítit
-kdy nenecháváš druhé, ať mají vlastní prožitky, myšlenky a pocity
-kdy dovoluješ druhým, aby ti něco vnucovali, nebo za tebe rozhodovali, tvé cítění hodnotili jako nerozumné
Dnes si stůj za svým životem, za svými pocity, za svými rozhodnutími. Neustupuj. Zároveň neposouvej druhé. Jen pozoruj, kdy a v jakých momentech máš tendence ustupovat a jít proti sobě.

 

Nejít proti sobě (svým pocitům) je základním pilířem sebeúcty a sebelásky, který udržuje rovnováhu a zdravé hranice. Pokud stojíš pevně za sebou a svým životem v této chvíli, vytváříš zdravý respekt. Naopak pokud tyto hranice denně překračuješ u sebe, nebo svého okolí, vytváříš vztahy, které jsou příliš složité a plné emocí, které pak visí v prostoru, kde by mohla žít jenoduchost a láska.