Tvůj osobní příběh

Tvůj osobní životní příběh je jako oheň v jehož centru stojíš. Ohnisko přitom není v příčině, ale v tvém osobním způsobu uvažování o tom, co se stalo, proč se to stalo, kdo za to mohl a mnoho dalších otázek. Každá myšlenka přidává další a další polínko do ohně. Každá analýza přidává na velikosti ohně. 

Abys mohl uhasit oheň v jehož centru denně stojíš, uhas všechny své otázky a touhu po zkoumání příčin. Je jen TEĎ, které vzdává úctu svému osobnímu příběhu. Je jen TEN, kdo prošel vnitřně očištěn, nepřihazuje do ohně, jen pozoruje s vědomím, že dostal vždy jen to, co skutečně potřeboval.

 

Shumavan