Ty JSI transformací

Transformaci netvoříš, transformace utváří tebe.

Pokud to není v tvé mysli, tak se na ni dívej jako na proces - transformační proces.
Doslova a do písmene zmeň úhel pohledu - 
Zmeň diváka z osobnosti, kterou si myslíš, že jsi, na pozorovatele, který si je vědom toho, kým ve skutečnosti je.

 

Dívej se s plnou důvěrou a láskou na to, jak jsi utvářen životem, který nijak neovlivníš, nekontroluješ ani neurychlíš jeho spád.

Dívej se s láskou na to, co je a cokoli tě připoutává ke starému vzorci, myšlence či emoci... pocitu, dogmatu jen odstřihni a buď ŽIT a ŽITA. Život je proud, kterému nestojí v cestě ani tvůj odpor - jen se připrav, že jak zaseješ, tak i sklidíš.

Buď v souladu s procesem a pocitíš okamžitě, že to, co bylo problémem, jednoduše tady a teď zmizí.
A zůstane jen velké NIC - soulad se vším co je.

A cokoli, co s tebou teď v souladu není, si už nedrž - jen vše propusť spolu s proudem života, odstřihni se, tady a teď. 

Shumavan