Úcta je pravdivost

Úctu neprojevujeme jen tím, že se chováme k druhým lidem slušně a podle pravidel. Úctu projevujeme především tím, že jsme k sobě i k druhým lidem pravdiví a upřímní. Neomlouvá ani to, že jsme přeci nic "špatného" nevykonali. Stejně jako čin má určitou energii, tak i myšlenky a fantazie mají svou energii a sílu, která vyvolává reakci. Akce a reakce, není pouze doménou činu, ale především myšlenky, která akci předchází. 

Nejsme dokonalí, proto není nutné se trestat, pokud si ihned neuvědomíme, že jsme se zase zapomněli ve starých vzorcích, něco ale dělat můžeme - udělat si z uvědomování zvyk. Nikoli ve smyslu, že se začneme chovat, jako přísní a trestající rodiče, kteří přistihli své dítě při lži. Chovejme se, jako rodiče milující, kteří vidí v dítěti (v sobě, v druhém) světlo a lásku v každém okamžiku, i ve chvílích, kdy má strach se projevit pravdivě, naplno, samo za sebe, neboť je pohlceno nějakým osobním motivem. Tlačit dítě (kohokoli) do pravdy přináší jen vzdor a odmítání. Láskyplné pochopení neznamená, že budeme přehlížet pravdu, ale vytvoříme dítěti (člověku) prostor, aby se v něm s námi cítilo zcela bezpečně, klidně takové, jaké právě teď je v tomto okamžitku. Právě teď je na takovém stupni vývoji a sebepoznání, na kterém je a nikdo nemá právo soudit, zda je někdo blíž, či dál, zda je pravdivější, či není. Bez ohledu na stupeň vývoje, světlo v něm září stále.

 

Na cestě k větší pravdivosti a celistvosti proto začněte nejprve malými krůčky. Uvědomte si své pocity, co vám vadí, co máte v odporu, co naopak cítíte v těle, jako uvolnění a dobrý pocit. Nejdříve začněte být pravdiví k sobě, ke svým pocitům, ke svému tělu a poté pomalu rozšiřujte tento prostor dál a dál. Každý den jeden malý krůček k pravdě. Jestliže uhnete z cesty, vraťte se k sobě. Zas a znovu. Mějte se rádi za každý nový krok napřed i zpět.

Není možné to nezvládnout. Základ je totiž u všech stejný. U pravdivých i nepravdivých - všichni mají v sobě jedno místo, kde není nic, žádná omezující myšlenka, jací bychom měli být.

Shumavan