Ukončit boj, znamená uvědomit si, že probíhá

Abyste mohli ukončit boj, musíte si nejdříve uvědomit, že boj právě probíhá.

Klasickým příkladem bojem se sebou samým, je zdraví těla. Není nic bolestnějšího, než si slíbit, že dosáhnete nějaké změny ve vztahu k tělu, a pak dělat všechno přesně naopak. To, co si myslíte, je jedna věc, a to, pro co jste skutečně odhodláni, je věc druhá. Hluboké odhodlání, jde často proti touze vašeho srdce. A pokud vás rozhodnutí vzdaluje vytouženému záměru, potom je zřejmé, že vás k němu nutí skryté, hluboké odhodlání. Jestliže přes slib láskyplnějšího starání se o tělo, sáhnete po nezdravém jídle a pití, zeptejte se sami sebe? O CO MI VE SKUTEČNOSTI JDE?

Možná si uvědomíte, že vám na těle vůbec nezáleží, ale vaším pravým odhodláním je: 
- najíst se, abyste se cítili na chvíli dobře
-chcete uázat, že na to nemáte a že to sami nezvládnete
-cpete se, protože vám jde hlavně o to, abyste si mohli dělat co chcete, neboť nemáte rádi, když vám kdokoli přikazuje, co máte dělat, a to ani tehdy, KDYŽ JSTE TO VY SAMI.

A teprve poté, když vědomě víte, co sabotuje vaše odhodlání, můžete se skutečně a vědomě rozhodnout, co vlastně ve skutečnosti chcete.

Utajené motivace si nevyčítejte, vznikly v době, kdy vás před něčím chránily, a nyní, když jste je přerostli a už vám neslouží, je prvním krokem jejich odhalení, obnažení pravdy, která je často bolestná (bolest je ovšem emoce jako každá jiná, dá se s ní dobře pracovat) a nahradit tyto skryté motivy - novými motivacemi.

Nejčastěji jde o peníze - chci ušetřit, ale nakonec zase jen dlužím, vztahy - chci partnera/partnerku, ale nakonec váhám, chci změnu, ale nakonec jdu do starých komfortních zón, které jsou sice na nic, ale důvěrně známé a jisté...

Použijte tyto otázky: 
Vychází tato volba z mého srdce, nebo z mého ega? 
Přiblíží mě tato volba ke změně, nebo mě uvězní v minulosti?
Přinese mi tato volba dlouhodobý užitek, nebo krátkodobé uspokojení?
Stojím ve své síle, nebo se chci zavděčit druhým?
Hledám to, co je dobré, nebo hledám stále nějaké chyby?
Přinese mi tato volba mou životní sílu, nebo mě o životní sílu připraví?
Využiji tuto situaci k osobnímu růstu, nebo ji budu vnímat jako porážku?
Posiluje mě tato volba, nebo oslabuje?
Je tento čin aktem sebelásky, nebo aktem sebe-sabotáže?
Je tento čin výrazem mé důvěry, nebo strachu?
Je aktem mého vědomého já, nebo mé lidské osobnosti?