Věrnost sobě

Jedinou mou povinností v životě je zachovat věrnost sobě.
Nejít proti sobě, ani za cenu nejistoty, je důvěra sobě, svému tělu, svým inspiracím a svým pocitům. Je to hluboká důvěra, že všechno s čím právě teď probíhá rezonance, je ta cesta.
Věrnost, trpělivost, důvěra a energie pro tuto věc naplno namířená, byť mysl přináší na zkoušku své strachy a pochybnosti, je mistrovství života. 

 

Shumavan