Vnitřní kritik předbíhá klid a lásku

KDYŽ VNITŘNÍ KRITIK PŘEDBÍHÁ VNITŘNÍ KLID A LÁSKU. 

Spoj se s tím kritikem, ty jediná to můžeš změnit. 

Přestaň se snažit být dobrá a dokonalá, namísto toho si dovol se projevit. 

 

Není to o strachu, je to o tom, že jakmile se chystáš projevit, tvůj vnitřní kritik ti to vysvětlí, jako tvůj rodič, který tě tehdy nepřijal a obtěžoval ho tvůj smích, štěstí a dětská hra. Ty sama pro sebe musíš být milujícím rodičem. Vnitřního kritika zastavit a dovolit si projevit se. Příklad: Nedokážu se projevit - otoč na: Dokážu se projevit.... protože jsem soběstačná, dokážu se projevit, protože všechno umím vyřídit a jsem v tom skvělá. Pochval se a měň se zevnitř. 

TO PROČ JSI TO JEŠTĚ NEUDĚLALA JE FAKT, ŽES ZATÍM NEDOVOLILA SAMA SOBĚ VYJÍT Z TOHO OŠKLIVÉHO V ŽIVOTĚ, CO TĚ ZÁROVEŇ CHRÁNÍ PŘED TÍM SE PROJEVIT NAPLNO. TO HNUSNÉ V ŽIVOTĚ TĚ CHRÁNÍ, JE TO TVOJE KOMFORTNÍ ZÓNA, KTERÁ TĚ PŘEDEM OMLOUVÁ V PŘÍPADĚ NEÚSPĚCHU. 

Je to velmi bezpečné to ani nezkusit, protože vnitřní kritik říká: Vždyť jsem ti to říkal, že na to nemáš, radši mlč a o pomoc si neříkej, vždyť tě stejně odmítnou... uvědom si ale, že jsi to ty, kdo si to říká. Dovol si ho zkrotit každý den, posléze, jakmile se dostaneš do klidu otočením původní kritické myšlenky, zkus vylézt a uvidíš ty změny. 

Uvědomíš si taky, že už se nemusíš tak snažit a odfrkneš si konečně. Nikdo na světě nemá ten prostor se k tobě dostat, když mu to nedovolíš. Když ho k sobě ve skutečnosti nepustíš a předbíháš to hezké, co k tobě může přijít, tím nehezkým, co si myslíš. 

To hezké v životě smeteš první myšlenkou na neúspěch a na nepřijetí sebe sama. Dovol si to hezké, dovol si štěstí, dovol si žít bez pocitu viny, že tím někomu ublížíš, sice budeš v první chvíli zranitelná a bude to úplně nová věc, ale ty jediná to dokážeš změnit, TY NA TO MÁŠ.

Shumavan