Vše přichází přirozeně samo, ty jen říkáš životu ANO

Z uvědomění vnitřního klidu vyvstává život, 
kdy se pozornost zcela přesouvá k přítomnosti.
Není tu žádný příští (budoucí) krok.
Žádné plánování života, ani dosahování cílů.
Vše přichází přirozeně samo.
A ty všemu, co samo přichází, říkáš ANO.

 

Není tu zjišťování, co ti to přinese, neboť víš,
že co přináší nekonečný prostor tvého vědomí,
je ti zcela přirozené a je s tebou v souladu.
Končí otázky PROČ? Není to v poli pozornosti.
Kdybys však chtěl tuto hru vědomě hrát - hraješ.
Nabídky chodí samy a ty přijímáš.
Co nechodí samo, tomu nevěnuješ pozornost.
Přitom jsi však v plné bdělé pozornosti.

Nikdy to nevzdávej! se rozplyne
a ty to vzdáváš v každém okamžiku.
Vzdáváš se všemu, až potřeba i cíl zmizí.
Jen mysl tomu nevěří, neboť má potřebu důvěřovat,
držet se víry a potřeby přijímat - strach je příliš silný.
Když se uvolníš do přítomnosti - nezemřeš,
ani se nezmění život, který žiješ v realitě,
to, co se mění je náhled na to, co považuješ za realitu,
a místo z kterého pozoruješ.

Z malého prostoru se rozprostře prostor nekonečný.
Z věčného dohadování myšlenek, zavládne ticho.
Hra stále pokračuje a ty se skutečně přirozeně bavíš,
namísto, aby ses nechal vtáhnout do dramatických rolí.

Hra vychází z tebe.
Je uvolněná, přirozená, nepřipravená na další krok.
dialogy přichází samy i místa, kam se přesouváš.
Nepotřebuješ nápovědu.
Nezabýváš se počátkem, ani koncem.
Žiješ a jsi si vědom života.

Shumavan