Všechno je v pořádku, úplně všechno

Všechno je v pořádku.
Nic není problém.
Ty, nemáš problém
A nejsi pro nikoho problémem.
Nic není třeba vyřešit,
jen mít odvahu prožívat naplno všechno to, co je
naplno - beze strachu a iluze, že máš něco v životě pod kontrolou...
Shumavan