Základní potřeby člověka

Základní potřeby a hybná síla vztahů

1.jistota - bezpečí a soudržnost nejen v dobrém, ale i "zlém", nejen v komfortní zóně, ale i v nekomfortu.

2. Nejistota-rozmanitost a každodenní výzvy chránící před stereotypem, pocitem "mám ho/ji jistého/jistou

 

3. Důležitost-cítit se chtěný a potřebný, mít svou roli a důležitost ve společenství. Takovou jasnou roli - čím jsi pro nás (rodinu) důležitý a nenahraditelný je důležité budovat i v dítěti - i svou rolí a povinností jsi pro nás důležité. 

4. Potřeba spojení a lásky

5. Růst - co neroste to umírá - společný duchovní i fyzický (hmotný) růst

6. Přínos - co mi vztah přináší, aby byl jedním z motorů dalšího konání v životě? 

V jaké energii vztah skomírá, až vyhasne úplně?

1. Nehybnost - stojatá voda, která se nechce hnout z místa 

2. potřeba kontroly - neustálá ostražitost, potřeba zasahovat, měnit druhého namísto sebe a svého myšlení

3. Strach 

4. Útěk 

5. Závislost a nezávislost 

6. Nula komunikace 

Shumavan