Závazky

ZÁVAZKY
Pokud závazky uzavřené s lidmi, nejbližšími, životem, prací, posláním, společností... s čímkoli vnějším, převáží v "důležitosti" nad závazky, které uzavíráš sám se sebou, JDEŠ PROTI SOBĚ. 

Jakmile přestane být smlouva s vlastní duší tou nejdůležitější, začneš se ztrácet sobě, své cestě a ubývá ti sil. V životě se ti přirozeně přestává dařit, protože ubývá "dobrého" pocitu a ZISKU, ztrácí se energie, vydáváš, namísto, abys bral. Ztrácí se duševní zisk... hmotný zisk. 

Tvoje úmluva s duší ti říká co cítíš, co v tobě vyvolává vášeň, pro co planeš, v co věříš, čím jsi, co tě povznáší a co je pro tebe důležité.  
A TOMU NEUSTUPUJ. Ničemu, co je pro tebe důležité, neustupuj.

Jsou závazky, které vede strach. Abys neztratil, ty co miluješ. Abys neztratil to, co miluješ. Nechceš říct STOP. Nechceš říkat NE. Nechceš odmítat, ač potřebuješ být sám se sebou a sám pro sebe. Ač cítíš, že potřebuješ být sám a nabrat směr a sílu. Motiv strachu tě prostupuje a ty ustupuješ všemu, v co věříš, tomu, kdo jsi a tomu, co je důležité jen pro tebe.

Jakýkoli závazek vycházející ze strachu, jde proti tobě.
Jakýkoli závazek vycházející z lásky, jde s tebou.
Říkej NE, pokud tě vede láska k sobě.
Říkej ANO, pokud tě vede láska k sobě.
Měj odvahu odmítnout. Měj odvahu jít si vlastní cestou.
Měj odvahu měnit všechno, co jsi slíbil, v období strachu.
Měj odvahu žít jak chceš, s kým chceš a pro co chceš.
Shumavan