Zrcadlo

Zrcadlo, zrcadlo řekni mi, kdo tuto mou vnější realitu stvořil?
Kdo je ten, kdo má sílu vytvořit tolik bolesti, smutku i radosti?
Kdo je ten, kdo si povolává pomocníky v lidské podobě, aby mu ukazovali, kým ve skutečnosti je?
Kdo je ten, kdo dokáže vystoupit z iluze, a za vnější malbou odkrýt starobylý, ale o to vzácnější obraz?
Kdo je ten, kdo si vše vybírá i odporuje zároveň?
Kdo je ten, který od druhých nejdříve směřuje k sobě, aby pak mohl spatřit pravdu v sobě i ve svých zrcadlech?

 

Shumavan